piątek, 25 maja 2018

Prywatność i kontakt

Firma Google obsługująca platformę na której znajduje się ten blog używa plików Cookie do zbierania danych, które są przydatne m.in. do spersonalizowania reklam.
To Ty poprzez ustawienie prywatności w swoim koncie decydujesz o tym jakie informacje o Tobie i Twoim koncie są widoczne dla narzędzi zbierających te informacje. Ja używam nieodpłatnej wersji usługi Google Analitics dlatego mam dostęp do ograniczonych informacji w tym zakresie.

Informacje, które zbieram
Jeżeli kontaktujesz się ze mną poprzez adres e-mail Twój adres będzie widoczny także w mojej skrzynce i jest on mi potrzebny aby odpisać na Twoją wiadomość. Moja skrzynka mailowa jest chroniona bezpiecznym hasłem, które znam tylko ja i nikt więcej nie ma do niej dostępu.
Aby zrealizować zamówienie, musisz podać mi pewne informacje takie jak imię i nazwisko ew. adres na który mam wysłać zamówienie. Są one potrzebne także do celów określonych prawem takich jak wystawienie rachunku.

Przechowywanie danych
Przechowuję twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć ci usługi i zgodnie z opisem w mojej Polityce prywatności. Jednakże mogę również zostać zobowiązany do zachowania tych informacji w celu spełnienia moich obowiązków prawnych i regulacyjnych, w celu egzekwowania moich umów. Zwykle przechowuję twoje dane przez następujący okres: 5 lat.

Twoje prawa
Jeśli przebywasz na niektórych terytoriach, w tym w UE, masz szereg praw w odniesieniu do twoich danych osobowych. Podczas gdy niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w niektórych ograniczonych przypadkach. Poniżej opiszę te prawa:
-  Możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuję, i otrzymania ich, kontaktując się ze mną, korzystając z danych kontaktowych poniżej.
- Zmień, ogranicz, usuń. Użytkownik może również mieć prawo do zmiany, ograniczenia wykorzystania lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku braku wyjątkowych okoliczności (takich jak miejsce przechowywania danych z przyczyn prawnych), na ogół usuwam dane osobowe na żądanie.
- Obiekcje. Możesz sprzeciwić się  przetwarzaniu niektórych informacji na podstawie swoich uzasadnionych interesów i otrzymywaniu ode mnie wiadomości marketingowych po wyrażeniu przez ciebie wyraźnej zgody na ich otrzymanie. W takich przypadkach usuwam twoje dane osobowe, chyba że będę mieć uzasadnione i uzasadnione podstawy do dalszego korzystania z tych informacji lub jeśli będzie to konieczne z przyczyn prawnych.
-  Jeśli mieszkasz w UE i chcesz wyrazić obawy dotyczące mojego wykorzystania twoich informacji (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, jakie możesz mieć), masz prawo zrobić to w lokalnym urzędzie ochrony danych.

Jak się ze mną skontaktować
Dla celów unijnego prawa o ochronie danych, ja, Przemila Kościelnia, jestem administratorem danych osobowych. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną pod adresem przemilak@gmail.com

Aleksandrowice
32-084 Morawica